dissabte, 20 d’octubre de 2018

PARLAMENT, RENOVEU EL CONSELL DE LA "CORPO" AMB CRITERIS DE MAJORIA QUALIFICADA, INDEPENDÈNCIA I PROFESSIONALITAT

Aquest divendres assistirem un cop més a la funció teatral ja coneguda a la Comissió de control de la CCMA: l'oposició criticarà la gestió del Consell i els directors, i el Govern els defensarà. No hi ha un argument més gràfic que aquest per confirmar que malauradament els mitjans de la Corporació estan sota el control governamental. I que totes les crítiques que es puguin fer no van enlloc si no s'aborda el problema de fons, que és la necessitat de desgovernamentalitzar TV3 i Catalunya Ràdio. Sense això, la Comissió de control és un tràmit per reiterar queixes sense cap garantia que tinguin cap efecte. Com van dir alguns diputats en el darrer Ple del Parlament, és hora d'anar al fons de l'assumpte i de culminar la feina de la ponència conjunta per a la reforma de les lleis audiovisuals que fa més d'un any va aprovar per unanimitat de tots els grups un dictamen que ja era a punt per anar al Ple. I de manera immediata, davant un Consell de govern hipercaducat i amb només cinc membres, procedir a la seva renovació total amb els criteris acordats en aquella ponència. Uns criteris que volen garantir la independència i la professionalitat dels membres del Consell, i del seu president, amb una elecció per majoria qualificada de 2/3, a proposta d'un mínim de tres grups parlamentaris, i amb una validació prèvia dels candidats per part del CAC a partir d'un concurs públic. Aquesta és l'alternativa a l'etern "pim pam pum" entre grups parlamentaris a la Comissió de control. I això és el que necessiten la CCMA, no sols per tornar a oferir un servei veritablement públic i per a tota la ciutadania, sinó també per garantir l'estabilitat i la viabilitat de la Corporació i dels seus mitjans. Reclamem un cop més del Parlament que asseguri el compliment de les seves pròpies resolucions i mocions, i dels grups que donen suport al Govern que abandonin les pràctiques patrimonials amb un mitjans que son de tota la ciutadania, que és la que els financia, i no del poder executiu de torn. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 18 d'octubre de 2018

dijous, 20 de setembre de 2018

NOVA CARTA OBERTA A LA COMISSIÓ DE CONTROL

Fa dos anys vam enviar una primera carta oberta a la Comissió de Control de la CCMA apel.lant a la responsabilitat del Parlament per fer fer complir les seves lleis, és a dir que es renovés el Consell de govern de la Corporació -llavors caducat només parcialment-, que s'acordés la reforma de les lleis audiovisuals per revertir la governamentalització de TV3 i Catalunya Ràdio, i que s'instés el Govern i el Consell de la CCMA a firmar el Contracte Programa que ja llavors era a punt, i que ha de dotar d'estabilitat financera a la Corporació, sense la qual no es pot complir la missió de servei públic encomanada pel Parlament. Dos anys després continuem reclamant el mateix a qui és la nostra "patronal", la cambra catalana, perquè abordi d'una vegada l'origen dels problemes dels mitjans de la CCMA, per comptes de fixar-se només en les conseqüències i de reiterar a la Comissió de control la dialèctica govern-oposició, amb els mitjans públics de la Generalitat com a arma llancívola. Precisament aquest espectacle repetit a la Comissió és l'evidència de la governamentalització de TV3 i de Catalunya Ràdio, que l'oposició critica i els grups del Govern defensen. Aquest és un cercle viciós que només pot trencar-se si es reprèn el fil de la legislatura passada i es procedeix a renovar el Consell de govern de la Corporació amb els criteris de majoria qualificada i a proposta d'un mínim de tres grups per elegir els membres i el president del Consell, i a través d'un concurs públic. Criteris que tots els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat el juliol del 2017 i havien de bastir la nova reforma de les lleis audiovisuals (CCMA, CAC i General de l'Audiovisual). Reclamem això del Parlament i dels grups que donen suport al Govern que abandonin els seus pactes d'amagat per repartir-se entre els dos la presidència del Consell de la Corporació i les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio i dels respectius departaments d'Informatius. Perquè això vulnera clarament l'esperit i la lletra de les leis audiovisuals catalanes i totes les normatives de la UE La independència i la professionalitat com a distintius bàsics de TV3 i Catalunya Ràdio és el que els pot tornar el seu caràcter plenament públic, al servei del conjunt de la ciutadania i sense que apareguin decantades cap a una de les parts en l'actual conflicte polític. Aquesta és també la millor manera d'eliminar qualsevol excusa que pugui ser utilitzada per justificar l'hostilitat i les agressions a aquests mitjans i als seus treballadors. Pel que fa a aquest aspecte, reclamem responsabilitat als partits convocants de manifestacions, perquè controlin que es respecti la feina dels informadors; que es dediquin més mitjans des de la Corporació a reforçar la seguretat dels equips de gravació a l'exterior, i també que els Mossos d'Esquadra garanteixin el dret constitucional a la informació, a partir de la protecció dels professionals que l'han d'assegurar. Sant Joan Despí , 20 de setembre de 2018 SPC de TV3

dilluns, 30 de juliol de 2018

RECLAMEM UNA RESPOSTA URGENT DEL GOVERN

Davant les noves informacions, mai desmentides, sobre el repartiment dels principals càrrecs de la Corporació, de TV3 i de Catalunya Ràdio entre els partits del poder, hem de reclamar un aclariment diàfan i immediat de si aquest acord, ara qüestionat, formava part del pacte de govern subscrit entre el JuntsxCat i ERC. Si no hi és, pensem que correspon al Parlament fer complir les lleis catalanes de l'audiovisual públic que atorguen únicament a la cambra catalana la potestat per a l'elecció dels màxims càrrecs directius de la CCMA i dels seus mitjans. No pot ser que sigui un secret a veus que els partits del Govern mercadegen amb uns mitjans que son de tota la ciutadania, que és la que els financia, i que des de fa anys s'havia anat aconseguint que s'acostessin al model d'independència i professionalitat que totes les forces polítiques afirmen que defensen. Però hi ha actituds polítiques que semblen anar en sentit contrari, com seria el cas si es confirma que la Corporació se la volen repartir els partits del Govern com una Conselleria més. I com ho serà si es continua obstaculitzant la renovació del Consell de govern de la CCMA, caducat des del març, i l'aprovació pel Parlament de l'acord pres per unanimitat fa un any en la ponència de reforma de les lleis audiovisuals. Un acord que preveu que els consellers i el president siguin elegits per majoria qualificada (que força al consens i per tant afavoreix la independència i la professionalitat), a proposta de més de tres grups parlamentaris, i a través d'un concurs públic que també es faria per als principals càrrecs directius. Tampoc no és de rebut que no s'apliqui la moció aprovada pel Ple del Parlament l'octubre del 2016 segons el qual, si s'ha de renovar el Consell sense haver aprovat la llei que derogués la contrareforma del 2012, llavors s'ha de fer amb els mateixos criteris acordats per a la nova llei. Per això reclamem dels partits del Govern un desmentit urgent del repartiment privat de càrrecs a la CCMA, i del Parlament que compleixi i faci complir les seves pròpies lleis i exerceixi la seves competències en relació a la Corporació. SPC de TV3 Sant Joan Despí, 30 de juliol de 2018

dilluns, 18 de juny de 2018

ES PREPARA LA TUPINADA

El diari El País confirma el que ja es coneixia : els partits del Govern volen renovar el Consell de la CCMA d'acord amb la llei actual, producte de l'acord entre CiU i el PP el 2012. L'excusa que el diari atribueix a "fonts consultades" és que si es fes d'altra manera ·seria un procediment molt llarg". Però cal recordar novament que en diferents mocions i resolucions parlamentàries aprovades per unanimitat pel ple del Parlament s'instava a la renovació del Consell amb els criteris de la nova llei ja acordada, també per unanimitat, en ponència conjunta de reforma de les lleis audiovisuals, i encara que la llei no hagués estat aprovada. És urgent renovar el Consell de govern de la CCMA, i tant. Però mirant al futur, i no al passat. I seria fort que el Parlament contradigués les seves pròpies decisions. La nova radiotelevisió valenciana, tan saludada, elegeix els membres del Consell Rector i del president i director general per majoria qualificada (de 3/5 parts). També es preveu així a Telemadrid i a Canal Sur, i igualment, però amb el requisit de 2/3, a mitjans públics locals catalans com Betevé, Badalona Comunicació i Mitjans de l'Hospitalet (de Llobregat), seguint les indicacions de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya del 2005. Però resulta que a aquestes alçades, defensar el mateix per a la CCMA, que ja ho havia aconseguit el 2007 amb la llei impulsada des del govern tripartit, però contrareformada el 2012, sembla que és demanar massa. Amb l'argument de l'excepcionalitat política, grups que havien defensat el model d'independència dels mitjans de la Corporació ara el reserven per a temps "millors", que no se sap quan seran i en funció d’una subjectivitat partidista. Justament per la conflictivitat política és més necessari que mai que la societat catalana disposi d'uns mitjans públics que responguin a aquest nom de veritat, i que no siguin l'eina del relat del Govern, ni instrument utilitzat per aquest en la batalla política. Perquè no és aquesta la funció dels mitjans públics en una societat democràtica. EL CONSELL DE GOVERN S'HA DE RENOVAR PER MAJORIA QUALIFICADA, QUE FORCI AL CONSENS I A LA INDEPENDÈNCIA I PROFESSIONALITAT DELS MAXIMS DIRECTIUS LA CORPORACIÓ ÉS UN TEMA DE PAÍS, REPRESENTAT PEL PARLAMENT. QUE NO ES POT DEIXAR EN MANS DELS PARTITS DEL GOVERN RECAMEM DEL PARLAMENT QUE SIGUI COHERENT AMB LES SEVES RESOLUCIONS Sant Joan Despí, 18 de juny de 2018 SPC de TV3

dijous, 31 de maig de 2018

Independència per als mitjans de la CCMA

Més de vuit mesos després, aquest divendres es torna a fer una sessió de la comissió de control de l'actuació de la CCMA. Han estat vuit mesos en que erròniament algú ha suposat, perquè hi havia un govern intervingut pel 155, que els seus mitjans han estat "incontrolats". La realitat és que ha funcionat el control remot, a través dels directius designats pels partits de l'anterior govern, que ara se sap que volen reajustar el repartiment en termes més paritaris (però no pas de gènere). El control parlamentari està previst a la llei, però per desgràcia es converteix sovint en un duel en que l'oposició critica l'actuació dels mitjans, i els partits del govern la defensen, prova evident de la governamentalització d'aquests mitjans. Això és el que pot tornar a passar aquest divendres, més intensament encara pels mesos transcorreguts i per la crisi política a Catalunya, alimentant un bucle centrat en les conseqüències d'aquesta governamentalització però que no aborda les causes de fons, i que acaba sovint amb polèmiques entre diputats de diferents grups en la pròpia comissió. Proposem als grups parlamentaris que abandoni aquesta via, i encarin la que van acordar a finals de la legislatura passada, en la ponència conjunta de reforma de les lleis audiovisuals, quan van aprovar per unanimitat el retorn als criteris de majories qualificades i a proposta de més de tres grups per a l'elecció dels membres del Consell de govern de la Corporació i del seu president. Perquè aquesta via, que mai s'hagués hagut d'abandonar com va passar el 2011, és la que afavoreix el consens entre sensibilitats polítiques i la tria de directius amb criteris de competència, professionalitat i independència política. A més, com que l'actual Consell de govern de la CCMA està plenament caducat des de final de març, proposem que, d'acord també amb resolució parlamentària de la legislatura passada, es procedeixi a la seva renovació amb els criteris esmentats, per avançar cap a una governança més consensuada en els òrgans de gestió de la Corporació, que cal per garantir més pluralisme i més independència dels mitjans i dels professionals, i també per assegurar-ne l’estabilitat i la viabilitat. Els mitjans públics de la Generalitat son un afer de país, i per defensar-los i enfortir-los cal el consens majoritari de les forces polítiques i socials, perquè els senti seus el conjunt de la ciutadania, que és qui els financia. No poden ser només el reflex de la “majoria social i política", com defensen alguns directius d'aquests mitjans, perquè això és contrari al mandat de les lleis que regeixen la CCMA, i per sobre de tot al mateix Estatut d'autonomia, que en el seu article 52 en reclama la neutralitat política. Animem per tant els grups parlamentaris representats a la Comissió de control a impulsar de manera immediata el canvis del Consell de govern de la Corporació, i tot seguit, a culminar la reforma de les lleis audiovisuals (CCMA, CAC, Llei Audiovisual..) per consolidar un model de servei públic que s'adreci a tota la ciutadania i permeti que TV3 i Catalunya Ràdio deixin d'estar en el focus de la confrontació política. Alertem però contra els intents de dilatar aquests canvis urgents i necessaris amb arguments de tipus partidista o ideològic o amb subterfugis de qualsevol mena, que només amagarien la voluntat de perpetuar una situació anòmala que el 2007 es va voler superar, i que és el control per part del govern dels òrgans i els càrrecs directius dels mitjans públics de Catalunya. Sant Joan Despí, 31 de maig de 2018

dijous, 13 d’abril de 2017

MÉS PRECISIONS, ENCARA

En declaracions a RAC 1, el director de TV3, reprovat ahir pel Parlament de Catalunya, ha afirmat que la cambra catalana “va contra les seves pròpies instruccions sobre la Corporació", sense demostrar quina era aquesta la contradicció que assenyalava. Perquè l’actual Parlament, que està debatent en ponència conjunta la reforma de les lleis audiovisuals per retornar a mecanismes de consens o d’àmplies majories en la governança i en la gestió, pot acordar, com ho va fer ahir, que el cessament sobtat de l’anterior director i el nomenament meteòric del nou, fets exclusivament sota els criteris del PDECAT, i mitjançant les estructures imposades per la contrareforma de CiU i el PP del 2012, va en sentit contrari a la norma quela cambra vol aprovar abans de l’estiu. Amb els mateixos arguments que el seu defensor, el portaveu de Junts pel Sí en matèria audiovisual, Jordi Cuminal, que ahir denunciava un complot de tothom contra TV3, Sanchis pensa que la televisió ha de reflectir “la majoria social”, que és la que traduïda en escons “elegeix direccions” dels mitjans. Cosa que voldria dir que els mitjans públics haurien d’anar variant d’orientació segons els governs de torn. La qual cosa és una concepció molt antiquada, i molt poc europea, de la funció de servei PÚBLIC d’aquests mitjans. Per últim, i repetint també un argument reiterat per Convergència i el PP, vol atacar el grup parlamentari promotor de la moció remetent-se al canvi parcial (només per substitucions) en la llei del 2007, feta pel Govern Montilla de la mà del Conseller Tresserras el 2010, per acabar amb el bloqueig que, a través de la majoria necessària de 2/3, exercia CiU per no cobrir la vacant deixada per la dimissió d’Albert Sáez, i que en absència de successor, pretenia que fos substituït “provisionalment” per Roger Loppacher, aleshores Vicepresident del Consell de la CCMA i membre de Convergència, i actualment President del CAC. Llavors CiU i el PP van posar el crit al cel i es van adreçar al Consell de Garanties Estatutàries, que els va donar la raó, però amb un dictamen no vinculant, i això va permetre l’elecció d’Enric Marín per majoria absoluta, en una decisió que obria el camí a futures reformes més generalitzades, com va passar el 2012. Però aleshores CiU i PP no es van escandalitzar, i van imposar la contrareforma que estenia a tots els supòsits el sistema de majoria absoluta per a l’elecció de càrrecs i l’aprovació de decisions estratègiques. Una situació que la ponència parlamentària sobre les lleis audiovisuals ha de revertir abans de juliol, i que tornem a dir que va en la línia oposada al nomenament del nou director pel criteri exclusiu del Govern.

dilluns, 27 de març de 2017

Postveritats al Parlament

Llorach : "Jaume Peral presenta la seva renúncia al càrrec de director per motius personals. Va presentar-me un escrit signat el proppassat dilluns 13 de març". "És el senyor Peral que presenta formalment la seva renúncia, per escrit i per motius personals, raó per la qual les causes pertanyen a l'ambit de lo privat". Sanchis : "La pluralitat la garanteixen també vostès com a Comissió de control de la Corporació, en aquesta instància parlamentària". "La credibilitat, torne a insistir, la garanteixen vostè en aquesta comissió". "Sàpiguen que aquella casa (TV3) té una quantitat enorme de filtres i de contrapesos que, torno a insistir i connecta amb el principi, garanteix la seva pluralitat". "Garantir la neutralitat i la pluralitat de TV3 ho han de garantir també vostès, i crec que hi ha una sèrie de filtres, instàncies, pesos i contrapesos que la garanteixen". "Hi ha pluralitat perquè insisteixo, hi ha un montón de contrapesos, laborals, professionals, polítics.... perquè això s'intenti que sigui així". "Els professionals que treballen allà els ho desmentiran : busqui vostè professionals de TV3 que denuncïin públicament les manipulacions de la direcció, l'anterior o l'actual, o de la direcció d'Informatius". Cuminal (JxSí) : "Podem fer canvis de lleis, i anar a la del 2007 i a la del 2012, i tornar a la del 2007 i canviar les majories, pot haver-hi molts manifestos, pot haver-hi moltes coses, però allò inconfessable que ni tan sols alguns s'atreveixen a dir... no es podrà fer. És a dir, el que representa el Parlament, que és la realitat sociològica del país, no es podrà canviar, per més manifestos, per més reglaments que ho intentin canviar : aquí hi ha una realitat social, representada en forma d'escons, i aquests escons escullen unes direccions, i evidentment que els comitès tenen dret, i els col.legis de periodistes, etc. etc.... Però el Parlament també té dret a respectar les majories socials que democràticament els ciutadans de Catalunya escullen quan van a votar." Sanchis : "Sobre la plantilla, em fa l'efecte que en alguns àmbits no està massa aprofitada, per errors que hem fet tots, i m'agradaria que el nivell de plantilla ara mateix fóra del tot aprofitada. Si fóra director d'una televisió privada diria: 'i tant que és exagerada aquesta plantilla', i si no només hem de consultar les plantilles actuals d'A-3 i T-5, les dues televisions directes de la competència".