dilluns, 17 de gener de 2011

Massa perquès

Per què la corresponsalia de Brussel.les encara és vacant mentre es diu que no hi ha candidats per anar-hi?

Per què no s’informa obertament de les vacants a corresponsalies com Brussel.les, Rabat o Llatinoamèrica (en aquest cas per substituir l’OPi)?.

Per què el sistema d’adjudicació no es fa com a Catalunya Ràdio, on s’obre un concurs de mobilitat geogràfica, de manera que s’informa tothom, i després es decideix òbviament atenent també a criteris professionals?.

Per què s’introdueixen criteris no professionals per a la tria d’una corresponsalia tan important com la de Brussel.les-Centreuropa?

Per què es fan propostes a persones concretes per anar a Brussel.les abans d’obrir un procés transparent d’informació al conjunt de la redacció?.

Per què no es respon a l’oferta de companys de la redacció disposats a anar a Brussel.les?

Per què es planteja una proposta exterior a TVC per cobrir aquesta corresponsalia?

Per què es vol cobrir també una baixa temporal a la delegació de Madrid amb personal extern?.

Per què la comunicació al departament és tan deficient, endarrerida o inexistent?

Per què no es respon a la petició de conèixer el projecte de Manual d’ús del Llibre d’Estil, per participar en la seva elaboració, ja que serà d’obligat compliment?.

Per què no s’aconsegueix incloure el Conveni a la pàgina principal d’Intranet, de manera que s’hi accedeixi fàcilment?

Per què per accedir al Conveni, que regula les relacions laborals a TVC, s’han de fer quatre passos, i el text només es troba a dins de l’apartat del Comitè d’empresa? És que la direcció no se’l fa seu?

Massa perquès.