dimecres, 25 d’abril de 2007

Curs d'ENG per Redactors

A La secció sindical hem rebut la inquietud d'alguns redactors per fer un curs de càmera que els doni la capacitat d'ENG. Hem fet un esquema de curs que us proposem d'esmenar. El resultat el presentarem a la comissió paritària de formació.

Temari:

Part teòrica

- Llenguatge audiovisual: repàs i consolidació dels coneixements.
- Plantejament del rodatge periodístic
- Coneixement tècnic de la càmera
- Teoria de la llum i el color
- Els equips de so i l’enregistrament
- Els equips d’il.luminació i el seu ús

Part pràctica

- Rodatge a les instal.lacions o voltants de TV3
- Elaboració d’informacions audiovisuals
- Revisió crítica amb el professorat


Els alumnes faran les pràctiques en parella i el nombre d’alumnes per curs estarà en funció de la demanda i de la disponibilitat de càmeres.

La distribució del temps del curs ha de primar la part pràctica sobre la teòrica en una proporció de 3 a 1

La durada del curs és la que acabarà determinant la solidesa dels continguts adquirits. Per això us proposem que opineu. Hi ha qui diu que tres dies intensius són suficients per assolir un nivell mínim. Altres parlen de tot un mes de curs com una forma de donar una solidesa de coneixements. La durada també depèn de si les hores lectives són a jornada complerta o parcial.