dimecres, 26 d’octubre del 2022

VOTEM EN CONSCIÈNCIA, PERÒ VOTEM


Arribem a la consulta prevista a l'Estatut professional per avaluar la proposta de nou Cap d'Informatius després d'una aplicació de la nova Llei de la CCMA que en desvirtua la lletra i el sentit. Perquè tres grups parlamentaris van triar els membres del Consell de govern per quotes polítiques majoritàries. I perquè es va elegir els directors dels mitjans per concurs públic, però organitzat pel propi Consell, i el resultat ha estat una tria pel continuisme, de la que ara deriva la proposta de nou Cap d'Informatius.    

 

El que no podia preveure l'Estatut professional, ni contempla la nova Llei de la Corporació, és que ara es crearia un nou càrrec per damunt del Cap d'Informatius, el de la Unitat Estratègica d’Actualitat, de caràcter transversal per a tota la CCMA, que òbviament tindrà competències sobre els continguts d'Informatius. Per això la consulta no es fa extensiva al nou càrrec, que seria del tot oportuna per comprovar el grau d'acceptació aquesta nova figura, que no haurà estat avalada pels professionals de la redacció, amb el dèficit de legitimitat que això comporta.

 

La trajectòria de la persona proposada com a cap d'Informatius no es coneguda com si hagués estat els darrers anys a Sant Joan Despí, i no es fàcil avaluar la seva candidatura per un pla de treball encara inexistent. També resulta xocant que el proposat plantegi que vol dotar la figura del Cap d'Informatius de "perfil periodístic", que és el lògic i normal en un càrrec així. Però a banda de deixar en mal lloc el seu predecessor,  aquest càrrec comporta també responsabilitats de gestió d'un equip humà complex i nombrós, molt més que el de Madrid.

 

Malgrat aquestes objeccions creiem que la consulta a la redacció és un avenç que va costar d'aconseguir i una oportunitat que cal aprofitar.

 

Per això, fem una crida a la participació de tothomvotem el que votem, perquè serà una mostra de compromís per a la millora de la nostra tasca professional, peça essencial de la missió de servei públic de TV3.

 

Sant Joan Despí 26 d’octubre 2022

dilluns, 27 de juny del 2022

Selecció llocs nivell H “CONCURSOS” MARCATS?

 
Sota l’epígraf de “procés de selecció”, el Departament de Recursos Humans de TVC publica al nostre portal corporatiu els anuncis per cobrir llocs de comandament o "d'especial dedicació", que en algun cas ja circula que estan adjudicats. El fet que aquests “concursos” apareguin en el mateix espai on es convoquen la resta de concursos de provisió de vacants regulats pel conveni provoca confusió entre la plantilla.
 
El conveni col·lectiu de TVC inclou el nivell retributiu H de llocs de “comandament o especial responsabilitat”, que són de lliure designació i on el nivell retributiu el fixa unilateralment la direcció. Res a veure amb tot el procés que se segueix en els nivells de la A a la G, on els representants dels treballadors formen part del tribunal corresponent.

Però l’any 2018, un informe  de la Sindicatura de Comptes de Catalunya informava la CCMA, SA que la provisió de vacants dels llocs de nivell H també havia de garantir, com en la resta de categories del conveni de TVC, “els principis d’igualtat, mèrit i capacitat”. I la mateixa Sindicatura de Comptes instava la CCMA a fixar un procediment específic per a la provisió d'aquests llocs que garantís els principis esmentats.

Tot i les al·legacions contràries presentades inicialment, la CCMA va acabar creant un procediment específic per a la provisió d’aquests llocs de treball de nivell H, del qual incomprensiblement exclouen els directors i sotsdirectors de programa, dient que són encàrrecs puntuals. Segons aquest protocol, la direcció de l’àrea o el cap de departament corresponent i el cap de selecció de Recursos Humans són les úniques dues persones que estableixen els requisits, valoren les candidatures i seleccionen el candidat que consideren idoni. Els representants dels treballadors només tenen dret a ser informats dels candidats presentats i seleccionats, i dels motius que han portat a la designació final.

El nombre de llocs de treball nivell H a TVC s’ha anat incrementant aquestes darrers anys (uns 200), sense una raó prou ben explicada, més enllà l’eludir els processos habituals de provisió que preveu el nostre conveni. Perquè va ser el mateix departament de RH el que unilateralment va traslladar alguns llocs de treball al nivell H, com els corresponsals a l'estranger o els conductors dels TNs més grans.

Considerem que el procés de selecció ad-hoc de la CCMA segueix sense complir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que requeria el Síndic de Comptes. Tenim clar que la provisió d’aquests llocs de treball s’hauria de basar en uns criteris estrictament professionals i en un procés transparent. Perquè en un mitjà públic, la “discrecionalitat” i les opinions personals i subjectives dels caps de torn no haurien de tenir cabuda.

Des de fa temps, els treballadors desconfiem d’aquests “processos de selecció” perquè sovint el desenllaç del procés s’intueix ja abans d’iniciar-se. I és que sovint del contingut dels requisits i dels aspectes poc objectivables a valorar s’infereix fàcilment l’elecció. Tenim alguns exemples recents, i per citar-ne un: l’aparició com a “criteri” sense precedents d’un valor tan subjectiu com la “notorietat”, per sobre de les capacitats objectives dels candidats.

Aquesta “discrecionalitat” en què aspectes objectivables com la formació, l’experiència o l’especialització queden en un segon pla només actua de fre, i provoca el desànim dels professionals amb ganes d’afrontar nous reptes. I ara que a la Corporació es parla tant de talent, no podem deixar en mans de tan poques persones i en processos tan poc equilibrats la captació d’aquest talent.

Sant Joan Despí, 27 de juny de 2022

SPC de TV3

dimarts, 26 d’abril del 2022

27 d'abril: CANVIS A MITGES

 


Aquest dimecres, el Consell de Govern de la CCMA es va comprometre a convocar el concurs públic per designar els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio. I també que en el mateix moment haurien de cessar en les seves funcions els actuals responsables, Vicent Sanchis i Saül Gordillo. 
El nomenament dels nous consellers es va fer segons el repartiment partidista entre PSC, ERC i Junts, defugint un consens més ampli que garantís una autèntica independència del govern de torn. Però ara toca escollir els directors d’aquests mitjans, i la selecció ha de ser amb criteris objectius i professionals. 

En aquestes primeres setmanes, els consellers de la CCMA s’han dedicat a conèixer la casa i a fer una presentació molt esquemàtica del seu pla estratègic, inspirat en el document "Els reptes de la CCMA" i en una proposta anterior del PSC. Com ja vam advertir, les generalitats del seu model de futur de mitjans de la Corporació ha topat amb la realitat actual, i, de moment, no ens consta que el govern, per exemple, hagi adquirit encara cap compromís per revertir les retallades pressupostàries d’aquesta darrera dècada. I pel que fa als treballadors, el Consell tampoc no s’ha volgut comprometre pel que fa al manteniment de la plantilla actual o a l’increment de la producció pròpia. El nou Consell, però, ha de tenir clar que qualsevol canvi de model de funcionament dels mitjans que plantegi l’haurà de fer amb la participació dels treballadors i dels seus representants, perquè la llei els hi obliga.

En aquest període de transició, ens provoca una inquietud especial el funcionament del Departament de Recursos Humans, que no sabem si es veurà afectat pels canvis. Des de fa temps ens preocupen les irregularitats en les contractacions temporals a la redacció, i hem rebut moltes queixes del funcionament de diversos concursos de selecció, que ara s’han reactivat després de molts anys sense fer-ne. I cal dir que la transparència en aquests processos forma part també de la credibilitat del mitjà.

Els nous consellers tenen davant seu el repte de desmentir els temors justificats per la forma en què van ser elegits, i d'actuar com un equip homogeni preocupat sobretot per reforçar els mitjans de la Corporació, a partir de la independència i la professionalitat dels directius i especialment dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio. El mateix val per als nous responsables d'Informatius, una de les baules més importants per garantir la credibilitat davant de l'audiència. 
Estarem amatents que el Consell de Govern, malgrat els pecats d'origen, treballi en aquesta direcció.

SPC de TV3

Sant Joan Despí, 26 d'abril del 2022

dimarts, 8 de març del 2022

UNA RENOVACIÓ DESAPROFITADA

Aquest dimecres, el Ple del Parlament vota els membres del nou Consell de govern de la CCMA, anunciats el 23 de desembre per PSC, ERC i Junts a partir d'un acord global de renovació de tots els òrgans de nomenament parlamentari.

Com que la nova Llei de la Corpo, llargament esperada per revertir la contrareforma del 2012, reclama un mínim d'una majoria qualificada de 2/3 dels diputats, els tres grups majoritaris de la cambra han considerat que n'hi havia prou amb el seu acord, ignorant els compromisos d'aconseguir el màxim consens possible del conjunt de partits, i bandejant el criteri d'independència política que la Llei reclama per a elegir els consellers.

PSC, ERC i Junts han oblidat les afirmacions fetes a representants dels treballadors d'intentar el màxim consens per reforçar el suport polític i social a la Corporació, que li cal per assegurar la seva viabilitat.
I s'han embarcat en un intercanvi de cromos que ha ignorat l'especificitat de la Corporació, a la que s'havia d'aplicar la reforma aprovada l'octubre de 2019, i els requisits de la nova Llei, que no es redueixen a aconseguir els 2/3 a base d'acceptar cada un dels tres grups els candidats dels altres, encara que no compleixin el mínim exigible.

Aquests partits presumeixen d'haver triat els candidats a partir d'un document pactat entre ells, que incorpora gran part de les propostes d'un document anterior del PSC, i que marca una clara orientació de per on ha d'anar el futur de la Corporació. Un document que aposta per un canvi de model i de dimensió dels mitjans de la Corporació, i que els designats han hagut d'assumir com a condició per ser proposats. Sembla que ni se n'adonin que així han furtat el debat al Parlament i al nou Consell de govern el debat de cap a on ha d'anar la CCMA. De manera que això, junt amb la marcada connotació política de tots els designats, configura un panorama de plena dependència del Consell respecte de la majoria parlamentària, i en darrera instància, de la majoria governamental. Perquè tant en el CAC com en la CCMA els dos partits del govern tenen la majoria i la presidència de l'organisme.

PSC, ERC i Junts maten així la possibilitat de fer una renovació en la línia del reclamat durant dècades per les representacions professionals i sindicals dels treballadors de la Corporació i de gran part del sector de la comunicació. Que és quelcom tan senzill com garantir que els mitjans públics de la Generalitat siguin realment públics, és a dir, independents del govern de torn. I no sols no s'ha avançat en la despartidització, perquè cap dels proposats és un model d'independència professional. sinó que tampoc s'ha fet en la desgovernamentalització, en la mesura que tant TV3 com Catalunya Ràdio poden continuar sota el control dels partits del Govern, tot i que els seus directors han de passar un concurs públic. Perquè les bases d'aquest concurs les ha d'establir el nou Consell, amb la composició política ja esmentada, i està en dubte que puguin garantir una selecció objectiva i professional els qui han estat elegits sobretot per criteris polítics i han estat avalats per l'altre grup de consellers designat pels partits, el del CAC, que contra tota lògica i de manera incoherent amb les previsions de la Llei, presideix l'antic director d'El Punt Avui.

Pel que fa als continguts del document "Els reptes de la CCMA", que ha d'inspirar un nou Pla Estratègic del Consell, cal dir que al costat de generalitats com que hem de passar de ser una Corporació analògica a una digital (com si no ens haguessim mogut des del 1983) i altres llocs comuns, apunta expressions perilloses sobre la "col.laboració públicoprivada", l'alleugeriment d'una "infrastructura pesada que ha de ser més ajustada", o la confluència de redaccions com a forma d'optimitzar recursos. 

I no sols el futur de la Corporació se l'arroguen aquests tres partits, sinó que per això mateix ni esmenten, ni s'ha plantejat al 'hearing' del Parlament, el paper del Consell Assessor de Continguts i Programació, també de nomenament parlamentari, que segons la web de la CCMA és el segon "òrgan directiu" de la Corporació i que constitueix l'únic espai de participació de representants de la ciutadania com a assessors de la programació dels seus mitjans.

Per tot plegat, hem de lamentar que s'hagi desaprofitat l'ocasió per a una renovació del Consell i de la CCMA en la línia des desgovernamentalitzar i despartiditzar la seva direcció i avançar cap a una gestió basada en els criteris marcats a la Llei d'independència i professionalitat dels directius.

SPC de TV3

Sant Joan Despí, 8 de març de 2022