dissabte, 24 d’octubre del 2015

El que passi a Madrid marcarà el futur de la Redacció

El “document de treball” del Consell de Govern de la CCMA titulat “El procés de confluència dels departaments d’Informatius i Esports a la CCMA”, lliurat el 10 d’abril als Comitès d’empresa i Consells Professionals de TV3 i CR, insisteix diverses vegades en que aquest projecte s’ha de basar en la voluntarietat i en el consens amb els afectats, criteris sense els quals cap procés de confluència pot sortit bé. Ens trobem, però, amb que la direcció de la CCMA impulsa des de fa un any i mig, sense consens amb els professionals ni amb els seus representants, les corresponsalies unipersonals a l’estranger, la unificació jurídica de les delegacions de Catalunya (amb nous càrrecs corporatius malgrat la separació en edificis diferents). I també la unificació física a la delegació de Madrid, amb la pretensió insistent de que els redactors de TV3 allà estiguin disponibles per a fer ràdio sense cap limitació. Amb tota la raó, els companys i companyes de TV3 de la redacció de Madrid defensen el seu dret a seguir fent la feina que figura en el seu contracte i en la descripció del seu lloc de treball, tot i que estan disposats a fer tasques de ràdio en casos excepcionals per a un millor rendiment de la delegació. Però no de forma sistemàtica ni a través d’una planificació indiscriminada que no respecti la seva experiència i la seva trajectòria professionals. De moment, la direcció es nega a acordar les situacions excepcionals que podrien motivar aquesta feina extra en el mitjà ràdio. Els companys recorden, també amb raó, que el pla de confluència que vol aplicar la direcció (en teoria amb consens i amb voluntarietat) afecta tota la redacció, i no veuen cap motiu per ser ells els primers a ser instats a donar un pas que seria un precedent per al conjunt de la redacció, i que constituiria un greuge comparatiu respecte de la resta de redactors de TV3. Un pas aquest, que en molts casos -com a la BBC per exemple- s’ha demostrat perjudicial per a la qualitat de la informació. Per això demanen que el cas de Madrid no es deslligui del pla de confluència de redaccions i que aquest sigui negociat globalment amb els representants dels treballadors. Des de l’SPC de TV3 donem tot el suport als companys de televisió de la redacció de Madrid i instem la direcció (de la Corporació, de TV3, d’Informatius...) a estalviar un conflicte que posaria en qüestió tot un projecte que només pot ser viable i positiu si s’acorda amb els representants dels professionals, determinant les fases del procés de confluència, establint un calendari progressiu realista i dotant el pla de la corresponent memòria econòmica, imprescindible en aquests casos. Més en concret, reclamem que accepti acordar les circumstàncies excepcionals que justificarien que els redactors de TV3 a Madrid passessin a fer ràdio de forma circumstancial. Si no, la direcció es pot trobar amb una situació de bloqueig molt pitjor que si, per coherència, respecta els criteris del consens i la voluntarietat que diu defensar. Secció sindical de l'SPC a Televisió de Catalunya Sant Joan Despí, 20 d'octubre de 2015