dissabte, 7 d’abril de 2012

El manifest dels 500

Dimecres 4 d'abril es van lliurar al President del Consell de Govern de la CCMA 500 firmes de treballadors de TV3 "a favor de la continuïtat del model de televisió de servei públic de qualitat". "Els firmants pertanyen majoritàriament a les àrees d'Informatius (diaris i no diaris), Esports, Documentals, Nous Formats i Programes, i a col.lectius com redactors, presentadors, ENGs, càmeres, realitzadors, productors, grafistes, lingüistes o documentalistes, entre altres".

divendres, 6 d’abril de 2012

NO VOLEM RETROCESSOSEls professionals de TV3 sabem molt bé el que costa mantenir la qualitat i la credibilitat de la nostra televisió. Costa anys, esforç, experiència, imaginació i un saber fer que no s’improvisa. Costa diners als contribuents, que han mantingut la confiança en TV3. I costa diners als treballadors, que ens hem esforçat per fer viable tot el projecte en temps de crisi.
Tot plegat dóna resultats. TV3 està en la millor posició des que van sortir les televisions privades malgrat les retallades de pressupost i el descens d’ingressos per publicitat. I volem continuar així, perquè els ciutadans ens ho demanen, aposten per nosaltres, i ens hi va la nostra professionalitat, vinculada a la funció de servei públic, plural i independent, imprescindible en qualsevol societat democràtica.
Però això reclama estabilitat, assumpció del projecte per part de la plantilla i una gestió professional independent, sense interferències que malmetin els nivells assolits, tant en el lideratge en servei públic i bona audiència com en rigor i llibertat informativa.
La discutida reforma de la llei de la CCMA obliga a fer canvis en el Consell de Govern i en el Consell Assessor, però no de direccions dels mitjans de la Corporació, càrrecs objecte de desig de molts interessos.
Per això, els/les sotasignants reclamem del nou Consell de Govern i del seu president que actuïn amb criteris professionals, de Consell d'Administració d'empresa, i atenguin les realitats consolidades sense posar en perill les fites assolides.
No volem retrocessos.

dimecres, 4 d’abril de 2012

CCMA : I ARA QUINS CANVIS MÉS ?

La Llei de la CCMA reserva al CAC la competència d'informar sobre la idoneitat professional dels candidats al Consell de Govern presentats pel Parlament. No cap altra perquè se suposa que els legisladors respectaran la lletra de la pròpia llei, segons la qual els proposats hauran de tenir "mèrits professionals rellevants", i s'hauran d'elegir "d'acord amb criteris estrictes de competència professional".

Però com que això no és així, i els partits apliquen el principi de quotes segons la representació parlamentària, completa o amputada, es produeix una distorsió d'origen, que no pot ser corregida amb el previst a la llei, amb la qual cosa es pot denunciar però no evitar.

És el què ha fet el CAC, que com el 2008 no ha pogut trobar indicis de falta d'idoneitat professional dels proposats, i només pot denunciar, sense efectes pràctics, que, "en l’elaboració de la llista tramesa hi ha primat la imatge de transaccions partidistes, sobre la base de criteris d’oportunitat i d’estratègia política, cosa que ha estat reflectida d’aquesta manera en els mitjans de comunicació i ha estat percebuda com una pràctica radicalment contrària a l’esperit del legislador".

I per això, tot i donar el vist i plau als candidats individualment, lamenta que " la proposta de candidatures en el seu conjunt aparegui com a resultat de l’aplicació de quotes de partit, visualitzada en la seva negociació, la qual cosa no s’adequa ni amb l’esperit de la Llei de la CCMA ni amb els criteris d’independència i de professionalitat que promou".

I també constata que "el procediment seguit per designar les candidatures n’ha contaminat la presumpció d’independència. Cal recordar que la Llei de la CCMA reforça els criteris d’independència i de professionalitat i, per tant, preveu que els membres del Consell de Govern han d’actuar amb plena independència i neutralitat, i no poden estar sotmesos a cap instrucció o a cap indicació en l’exercici de les seves funcions i, per tant, en cap cas no poden actuar com a representants dels grups polítics."

L'SPC manifesta que comparteix completament aquesta denúncia i expressa el rebuig a una falta de respecte generalitzada per part d'estaments polítics respecte de la Llei de la CCMA -pensada per garantir-ne la independència- i del paper del CAC, a qui s'ha recriminat des d'altes instàncies polítiques que hagi expressat que efectivament s'ha vulnerat la lletra i l'esperit de la Llei.

Canvi de direccions ?

La perversió de la Llei reformada i dels seus objectius, però, no acaba aquí. Ara s'obre la fase, pregonada per mitjans amb afinitats amb el poder o ignorants de l'status de la Corporació, de procedir a la deconstrucció de les instàncies directives de les empreses de la CCMA “perquè sí”, no perquè ho reclami el balanç de la gestió d'aquests mitjans o perquè es derivi de la Llei. Així, ja es dóna per descomptada la destitució de la directora de TV3 sense cap argument o, pitjor, donant per fet que “toca”.

Des de l'SPC reclamem del nou Consell de Govern que actui en funció de les previsions de la Llei, amb criteris de gestió professional i, com diu la mateixa Llei "de plena independència i neutralitat" i sense sotmetiment a instruccions o indicacions, ni actuant "com a representants dels grups polítics". És a dir, que prengui les decisions en base a criteris d'empresa, avaluant els objectius aconseguits i buscant millorar-los, però no sotmetent-se a la lògica contrària a la Llei de la CCMA que les noves direccions dels mitjans, i els seus responsables d'informatius han d'estar "en sintonia" amb la majoria de govern a Catalunya.

Si s'actua així, ho denunciarem i apel.larem a la societat per recordar que des del poder polític es segresta uns mitjans que són públics, és a dir de tots, i per això mateix es degrada la seva credibilitat i se’ls debilita, posant en perill la seva viabilitat.


Barcelona, 26 de març de 2012