Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2009

Els reis els portaran carbó

Acabem l'any amb crisi, diuen. I per això no poden pagar els sous previstos, que si de cas arribaran al cap de quatre anys, si és això el que dura el Conveni. I si hi ha sort, es pot afegir. A canvi, volen satisfer algunes "reivindicacions" de la direcció, com congelar nòmina variable o retallar les llistes d'espera, per no generar drets, o fer categories "d'entrada", més barates, per a periodistes. Però no afluixen en reduir el "núvol", regular l'estada dels estudiants, eliminar la contractació per obra sense proves per als nivells F i G o fer d'una vegada els concursos necessaris de redactors, ENG, OPI, etc. Mentre, el Parlament no ha elaborat encara el mandat marc per a sis anys que preveuen la Llei de la Corporació i la de Comunicació Audiovisual de Catalunya, i que "ha d’establir els objectius que ha d’assolir el conjunt del sistema públic audiovisual". El Govern i la CCMA no han acordat el contracte programa que ha de de

Tot va molt bé

Imatge
Sí, ens espera una tornada de vacances engrescadora. Ens volen congelar el sou dos anys, aquest i el que ve. Diuen que s'ho pensaran si retallem encara més la nòmina variable que tant costa cobrar. Parlen del cas d'algú que diuen que n'abusa, però tots coneixem els majoritaris casos contraris. Es veu que no n'hi ha prou amb el Manostijeras que deixa el Conveni fet un estrip. Diuen que és de mal gust que recordem sous secrets, acumulació de càrrecs, contractes-estrella. O plusos a caps per conceptes que no exerceixen. A això li diuen "cacera de bruixes". Com s'ha de dir doncs el regateig de plusos legals a precaris i temporals, com si no existís el Conveni. En fí, el de sempre corregit i augmentat amb la congelació. Doncs potser caldrà escalfar l'ambient. De conceptes volen parlar : "autoplanificats" (?), flexibilitat, disponibilitat. De modificar horaris evitant compensacions. I d'esglaonar les causades per viatges. Amb preus diferents se

Pocs avenços i perill de retrocés

Imatge
Des que vam publicar els desitjos per al 2009, poc s'ha avançat en l'acompliment d'alguns dels punts que reclamavem per a la millora dels Serveis Informatius. Seguim sense Consells de redacció com cal, amb la tasca que li encomana l'Estatut professional, que és la següent : 10.2. El consell de redacció, sota la direcció del cap dels serveis informatius, planificarà les prioritats i les línies informatives a tractar, i assegurarà la coordinació entre els diversos espais informatius. Continuem sense resums oficials, vàlids per a tota la redacció, de les reunions "de previsions" dels dijous, convertides de vegades en consells de redacció, si més no pel que fa a la recepció de les notícies i les orientacions decidides. Això fa que no hi hagi una versió complerta, sinó diverses de fragmentàries segons cada secció, i que hi pugui haver llocs on no arriben (delegacions, corresponsalies) i que depenen de diverses seccions. Cal recordar, a més, que aquests resums van s

Una ingerència fora de lloc

Un altre cop una formació política ha presentat recurs davant la Junta Electoral contra un pla de cobertura de les eleccions que, com en el cas de TV3, tot i mantenir el cronometratge i l’ordre dels partits en la informació, en funció dels darrers resultats, incorpora criteris professionals en el cas de notícies rellevants sorgides en la pròpia campanya, i altres elements explicatius en relació al debat sobre els blocs electorals minutats. Com altres recursos, aquest es remet a l’article 66 de la Llei Electoral, que obliga al respecte al pluralisme polític i social i a la neutralitat informativa, però del qual no es deriva cap criteri sobre la representativitat o la proporcionalitat, com des de fa anys dictamina –erròniament- la Junta Electoral, mimetitzant les regles referides només als espais gratuïts de propaganda. En aquest cas, a més, el recurs de CiU qüestiona específicament la pràctica professional del periodisme quan discuteix el lloc concret que ocupen els blocs

Abril, noticies mil

Felicitats a tots els votants en les eleccions al nou Comitè Professional de TVC, a tots els candidats i als elegits, que configuren un equip de veterania i renovació que haurà de donar resposta als dèficits de la redacció ben sintetitzats pel Comitè Professional sortint i als nous temes que puguin sorgir o que alguns dels candidats han expressat. Com a sindicat recordem que segons el Conveni col.lectiu els membres del CP disposen de 20 hores de crèdit horari al mes per al desenvolupament de les seves activitats, i que si cal es pot plantejar en la negociació del pròxim Conveni col.lectiu la petició de recursos materials que els fessin falta. També recordem que cal resoldre l'errada que els ajudants de realització no estiguin inclosos en l'àmbit personal de l'Estatut, els condicionants sense sentit a la inclusió plena d'OPIs i documentalistes, i l'ampliació a l'àmbit dels lingüistes, que paradoxalment estan tenint un paper molt important en l'elaboració de

Què demanem al 2009

Imatge
Que com diu la directora de TV3, l'estabilitat laboral dels treballadors sigui una marca de la radiotelevisió pública. Pensem, com ella va dir a la premsa, que "la vulnerabilitat de la gent precaria és un factor molt més preocupant que la desmotivació". Ho pensen també, RR.HH. i la Direcció General?. Que no divergeixin tant l'exigència professional i la situació laboral, sovint precària. No pot ser que l'empresa aparegui amb dues cares : la dels caps immediats i la de l'espasa de Dàmocles de la contractació. Que hi hagi més transparència i més informació a la redacció. Consells de Redacció més sovint, més vius i amb més participació, i trasllat del tractat en forma d'acta, per a coneixement de tothom. Participació del Comitè Professional en les reunions. Que els nomenaments de càrrecs siguin argumentats, i s'allunyin de la discrecionalitat i del criteri exclusiu de la "confiança personal". El factor humà és molt important però les capacitats