dilluns, 1 de juny de 2009

Una ingerència fora de lloc

Un altre cop una formació política ha presentat recurs davant la Junta Electoral
contra un pla de cobertura de les eleccions que, com en el cas de TV3, tot i mantenir el cronometratge i l’ordre dels partits en la informació, en funció dels darrers resultats, incorpora criteris professionals en el cas de notícies rellevants sorgides en la pròpia campanya, i altres elements explicatius en relació al debat sobre els blocs electorals minutats.

Com altres recursos, aquest es remet a l’article 66 de la Llei Electoral, que obliga al respecte al pluralisme polític i social i a la neutralitat informativa, però del qual no es deriva cap criteri sobre la representativitat o la proporcionalitat, com des de fa anys dictamina –erròniament- la Junta Electoral, mimetitzant les regles referides només als espais gratuïts de propaganda.

En aquest cas, a més, el recurs de CiU qüestiona específicament la pràctica professional del periodisme quan discuteix el lloc concret que ocupen els blocs electorals en els informatius o la possibilitat que notícies polítiques rellevants es situin fora d’aquests blocs.

Però el més greu són les declaracions del responsable de comunicació de CDC, que a més de reiterar, sense cap base, que l’acord incompleix la llei, acusa els treballadors de TV3 de “boicot a la democràcia” i de “no vetllar per la cultura democràtica durant tot l’any”, a més d’avançar que en les pròximes eleccions s’oposarà a cap mena de flexibilització dels blocs electorals, com s’ha fet en els darrers anys a la CCMA i a altres mitjans.

Des de l’SPC lamenten una anàlisi tan esbiaixada de la realitat i la voluntat d’ingerència en la professionalitat dels mitjans públics i en la seva necessària independència. I continuarem defensant les diferents mesures de protesta dels treballadors de la CCMA i d’altres mitjans públics, en defensa del dret a la informació de la ciutadania, que ha d’estar lliure de condicionants partidistes.

Diguem NO