dilluns, 20 d’abril del 2009

Abril, noticies mil

Felicitats a tots els votants en les eleccions al nou Comitè Professional de TVC, a tots els candidats i als elegits, que configuren un equip de veterania i renovació que haurà de donar resposta als dèficits de la redacció ben sintetitzats pel Comitè Professional sortint i als nous temes que puguin sorgir o que alguns dels candidats han expressat.

Com a sindicat recordem que segons el Conveni col.lectiu els membres del CP disposen de 20 hores de crèdit horari al mes per al desenvolupament de les seves activitats, i que si cal es pot plantejar en la negociació del pròxim Conveni col.lectiu la petició de recursos materials que els fessin falta.

També recordem que cal resoldre l'errada que els ajudants de realització no estiguin inclosos en l'àmbit personal de l'Estatut, els condicionants sense sentit a la inclusió plena d'OPIs i documentalistes, i l'ampliació a l'àmbit dels lingüistes, que paradoxalment estan tenint un paper molt important en l'elaboració del projecte de Llibre d'Estil de la CCMA, que té una connexió clara amb els continguts de l'Estatut.

Igualment, el mateix Estatut Professional diu en l'article 2.5 que en els contractes de les empreses de la CCMA amb empreses proveïdores de programes informatius es farà constar el respecte per part d'aquestes del contingut de l'Estatut i la seva extensió als seus professionals quan realitzin funcions per a la Corporació. I segons l'article 2.4 es pot ampliar l'àmbit a professionals d'altres programes amb contingut informatiu : us sona el Portal de Notícies de la CCMA?. Seria de lògica incloure'l, com ho està el canal 24 horas de RTVE en el seu Estatut d'Informació. I segons aquest article, la iniciativa pot partir, entre altres, d'un Comitè Professional dels ara existents.

Bona feina, doncs!


Deu punts per a la directora de TV3, Mònica Terribas, per la seva defensa professional a la Comissió de Control del Parlament de la informació de TVC sobre les càrregues dels Mossos d'Esquadra contra manifestants anti-Bolonya, vianants i informadors.

En canvi, davant la ingerència que implicaven les declaracions del Conseller d'Interior Joan Saura i "l'encàrrec" d'un informe al CAC per analitzar la informació emesa per TVC, no calien els matisos de la Directora General de la CCMA, Rosa Cullell ("els altres ho fan pitjor") i del President del Consell de Govern, Albert Sáez ("en general els professionals de la Corporació fan una bona tasca", més enllà "d'algún episodi de mala pràctica").

També seria aclaridor que tant els crítics parlamentaris de la feina dels professionals de la CCMA com els directius "defensors" de la nostra actuació filessin més prim a l'hora d'atribuir retrets o elogis entre els components d'aquests professionals, alguns amb molta capacitat de decisió i altres més sotmesos a les directrius dels superiors.

Així, Joan Saura podria aclarir si li molesten més les reiteracions obligades en un canal d'informació continua, com el 3/24, o certes manifestacions o opinions d'alguna tertuliana, convidada fixa en un programa matinal, de les que legítimament pot discrepar.

Per la seva banda, Joan Ferran, diputat socialista, va manifestar a la Comissió de Control que TVC dóna una imatge "tremendista" de la realitat, amb "un excès de contrapunt i de conflicte", perquè porta "un xip contestatari" que la converteix en "aguafiestas" i contribueix a la "desafecció de la política". Com el Conseller Saura, Ferran hauria d'entendre que, ni que fos cert el que expressa, la crítica s'invalida per sí mateixa a causa de l'emissor : criticar des del Govern o els partits que li dónen suport el tractament informatiu de la realitat social que es fa des de TVC no pot interpretar-se d'altra manera que d'un intent d'influir i corregir l'orientació d'aquesta informació. Si hi ha motius per als arguments que exposen, ja ho dirà qui els mateixos partits i parlamentaris van decidir que ho fes : el CAC. Mentrestant, els seria més beneficiós callar.

I si, també legítimament, ténen queixes dels equilibris i els consensos produïts en el sí de la CCMA des de l'aprovació de la nova llei de la CCMA, que poden influir en percepcions contradictòries de la línia informativa dels mitjans de la Corporació, que recordin que els màxims responsables d'aquests equilibris partidistes, que els professionals som els primers a patir, són ells mateixos, els partits polítics.


Per acabar, aquest 25 d'abril es fa a Barcelona el sisè Congrés del sindicat unitari dels professionals de la informació a Catalunya, l'SPC. Sorgit d'un acord del segon Congrés de Periodistes Catalans, i amb el suport inicial de Comissions Obreres, ha arribat als setze anys amb problemes i carències, per la seva volguda falta de professionalització, però havent aconseguit introduir en l'agenda de la professió la virtud de no deslligar les reivindicacions professionals de les laborals, i havent dinamitzat el panorama organitzatiu al sector de manera que els informadors han anat prenent consciència de la seva condició assalariada i de la necessitat, comuna als altres col.lectius i sectors, de fer front a les mesures empresarials que situen els beneficis econòmics per davant de la funció social dels mitjans i del dret constitucional a la informació.

Per a més dades, podeu anar a l'enllaç de la columna dreta.