Deures d'estiu

  1. Gairebé impossible : que el Consell de Govern de la CCMA actui com a tal, i no reproduint la lògica partidista que s’havia compromès a superar (cas Antoni Bassas, judicialització d'acords del Consell, etc.). I que el Parlament elegeixi un Consell Assessor de Continguts i Programació que representi la societat i els treballadors de TVC, sense quotes polítiques.

  1. Més possible : que fent ús de la independència promesa, la Direcció General dibuixi un pla d’actuació en funció del Mandat Marc parlamentari i del pròxim Contracte Programa que determini les línies generals de programació que el Parlament ens reclama i per al desenvolupament de les quals ens ha de finançar.

  1. Possible : que la Direcció General i la Direcció de TV3 s’impliquin en la negociació del Conveni de TVC i en una resolució ràpida i satisfactòria de la mateixa, sense frustrar les legítimes aspiracions dels treballadors, d’altra banda prou mesurades, i garantint així la implicació de tots nosaltres en la important tasca que ens ha encomanat la societat.

  1. Factible : que la negociació de Conveni no es converteixi en un canvi de cromos en el qual, a canvi de regularitzar el conjunt de places temporals que fa anys fan feina estructural, es reclamin modificacions substancials de les normes de selecció de què ens hem dotat durant 23 anys i que garanteixen el caràcter públic, d’igualtat d’oportunitats i de concurrència.

  1. Necessari : que es cobreixin les vacants aprovades fa més d’un any pel Consell d’Administració de la Corporació, que continuen sense ocupar i RR.HH. vol involucrar en la negociació sobre els contractes temporals, vinculada alhora al canvi de normes i a la negociació global del Conveni.

  1. Desitjable : que s’accepti per fi la regulació paritària de l’estada dels “estudiants en pràctiques”, per assegurar que la seva formació pràctica no encobreixi ocupació de llocs de treball. I això sense condicionants en la negociació de Conveni sobre el canvi de normes de selecció.

  1. Urgent : que no es facin contractes “d’artista” a conductors d’informatius (3/24, TN Cap de Setmana i ara Els Matins), perquè són del tot inadequats a la feina periodística, a més de ser una contractació irregular, pensada per a artistes, pallassos i toreros i no per al informadors, que ténen ben regulats en el Conveni la categoria i el lloc de treball corresponents.

  1. Important : que es faci contracte laboral normal, dels contemplats en l’Estatut dels Treballadors, als corresponsals amb feina habitual i continuada, que pel fet que estan estructuralment sota les directrius d’Informatius, ni són free-lance ni els escau la figura de “l’autònom dependent”, perquè fan una feina com la dels corresponsals fixos.

  1. Coherent : que es reconegui la tasca primordial dels lingüistes, que són el darrer control abans de l’emissió del català que emetem, i que es revalori en conseqüència la seva categoria professional. I també altres categories, com la d'OPIs de rodatge d'Informatius, bàsics per al relat audiovisual informatiu, i que es reguli l'equivalència de categories que ja actua de fet entre redactors i ENG's

  1. Complementari : que els treballadors acompanyem l’exigència dels drets reconeguts, i massa sovint vulnerats, amb l’autoexigència professional, el rebuig al conformisme i amb la utilització d’eines com l’Estatut de Redacció per millorar la informació que fem i vigilar la professionalitat en la feina i en els nomenaments dels diferents responsables dels àmbits de continguts informatius.

Comentaris

Anònim ha dit…
I Nous Formats què? han desmuntat tot un departament que ha fet grans aportacions als últims anys de TV3 i aquí no piula ningú!
Anònim ha dit…
Doncs qui tingui dades que piuli !

Entrades populars d'aquest blog

Desmuntant el Sense Ficció

Salvem la nostra professionalitat

16 Noves places d'ENG