PER UNA VALORACIÓ COM CAL DELS CÀRRECS PROFESSIONALS

En el Conveni col.lectiu vigent consta una disposició transitòria que obliga a desenvolupar l’article 1 del mateix, segons la qual s’havia d’incloure en Conveni els llocs de treball per sota de Cap de Departament i Cap de Servei. Com consta també en el Conveni, això només es podia fer a la Comissió paritària de definició i valoració de categories. No ha estat així, i amb motiu del darrer procés d’ajustos salarials per la via de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors (ampliat per la reforma laboral del PP i de CiU), que permet a les empreses aplicar unilateralment una modificació substancial de condicions de treball, incloses les salarials, la direcció ha procedit a valorar pel seu compte un conjunt de llocs de treball, amb l’assessorament de l’empresa HAY, que ja va participar en la darrera valoració de categories. Tots aquests llocs o bé els considera la direcció fora de Conveni o els adscriu al surreal nivell H (que aplega alhora característiques de dins i de fora de Conveni), i que no representa altra cosa que una concessió parcial que en el seu dia va fer la direcció al reclam del Comitè d’empresa de situar a Conveni tots els llocs de treball. La direcció confon deliberadament la seva potestat de decidir la remuneració d’aquests llocs amb el fet de descriure’ls, classificar-los i valorar-los unilateralment. De moment, la seva valoració ha portat a absurds com que una feina d’un grau de responsabilitat com la direcció d’un programa es cotitzi menys que la d’un redactor amb flexibilitat, per exemple. I també a que, de manera unilateral, hagi decidit depreciar el complement corresponent a una responsabilitat sense que hi hagi cap causa relacionada amb els supòsits del procés de l’article 41. Per això reclamem de Recursos Humans la paralització immediata d’aquestes valoracions, i de les que vol seguir fent en l’àmbit de càrrecs professionals, sobretot a Informatius, i porti aquest procés a la Comissió paritària de valoracions, on els representants dels treballadors tenen molt a dir pel que fa al tractament que cal donar a càrrecs de responsabilitat que, sobretot en el camp del periodisme, ténen un component professional específic i que no es poden tractar des del desconeixement i l’analogia amb altres àmbits.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Desmuntant el Sense Ficció

Salvem la nostra professionalitat

16 Noves places d'ENG