QUINZE PUNTS PER TREBALLAR BÉ I AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Recuperar el Conveni amb totes les seves condicions: les prestacions socials perdudes (pla de pensions, ajut familiar, fons social, subvenció menjador...), les compensacions per feines i horaris especials i la resta de condicions pactades amb anys d’esforços. Recuperar el poder adquisitiu: eliminació del RAV del 5% i retorn de la paga extra del 2014. No a més retallades salarials, que ja han devaluat prou el nostre sou. Tornar a les 35 hores setmanals, per a una millor conciliació de la vida laboral amb la familiar i personal. És possible fer-ho ja com en altres empreses públiques, a través d’hores de formació no presencial. Manteniment de la plantilla i recuperació de la contractació, començant per ampliar horari als contractats per sota del 100%. Això alleugeraria els constants canvis d'horaris, especialment a Informatius, que suposen un alt grau de flexibilitat, i les càrregues de feina afegida en totes les categories. Potenciació de la producció interna, i dels programes amb “know-how” de la casa, inclosos els documentals, que amb el PAC la direcció es volia carregar. El suport a la indústria audiovisual catalana no es fa deixant de produir el que sabem fer. La liquidació o reducció de programes reconeguts de servei públic, com “El medi ambient” o altres no es pot decidir per purs criteris de programació o d'organització de la feina. Equiparació salarial de les mateixes feines i categories als diferents mitjans de l'empresa única que som. No al projecte de crear redactors de primera i de segona. Reconeixement en el Conveni de l'equivalència entre redactors i ENG. Regulació de sous i plusos que no es justifiquin, i inclusió en Conveni a tots els efectes de totes les funcions fins ara excloses (nivells H i O) que han de ser descrites i valorades paritàriament. Coresponsabilitat en les relacions laborals a través de les comissions paritàries previstes al Conveni que regulen aspectes clau de les condicions de treball: contractació, valoració de categories, formació, i la de producció, que també hauria de ser paritària. Participació dels treballadors en la vigilància i la gestió de la feina: potenciació del que preveu el Conveni sobre mecanismes de comunicació per departaments i la possibilitat de crear nous Consells Professionals. Democratització de les relacions professionals: no a les imposicions sense argumentació en destitucions i nomenaments, sobretot a la redacció; igualtat d'oportunitats en les promocions, incloses les corresponsalies, negociació amb els representants dels treballadors sobre els projectes d’unificació de personal i de locals a corresponsalies i delegacions. La confluència de redaccions no pot començar com s'ha fet, per decret, i fent de la necessitat virtut. Respecte a la professionalitat dels col·lectius: excés de feines accessòries dels periodistes, que han de tenir temps de sospesar dades i contrastar les informacions; privació d’editar als OPIs, utilitzats com a mers captadors d’imatges; excés de feina dels lingüistes, peça essencial de la nostra oferta, que no resoldrà la unificació dels departaments de TV3 i CR. Els OPIs digitals i els de rodatge haurien de dependre d'imatge i realització en comptes de producció per poder parlar el mateix llenguatge. Compliment del laude sobre la revalorització dels OPIs de rodatge, recorregut per la direcció. Revisió de peticions de revalorització històriques de categories com la de lingüistes i també de les plantejades fins ara, entre elles des de la redacció. Recuperació del compromís del Pla d'Igualtat previst en Conveni, sobre el qual ja fa anys que es va començar a treballar. Aprovació del Contracte Programa que doti d'estabilitat pressupostària la CCMA a quatre anys vista, a partir d'uns objectius clars i d'un finançament suficient i adequat al servei públic que el Parlament reclama de la Corporació. Reforma democràtica definitiva de la Llei de la CCMA, que garanteixi la independència dels gestors i directius dels seus mitjans, que acabi amb la governamentalització i la partidització dels seus òrgans i que compti amb la participació i presència dels treballadors i de la ciutadania. Per tot això, dijous 16 d'octubre, VOTA'NS I VOTA'T Llista SPC - Periodistes i Professionals de la Comunicació

Comentaris

Anònim ha dit…
Bon pugrama !
Felicitats pel pugrama !

Entrades populars d'aquest blog

Desmuntant el Sense Ficció

Salvem la nostra professionalitat

16 Noves places d'ENG