dilluns, 12 de juny de 2023

HOpacitat, igualtat, mèrit, capacitat i transparència?

 

 

Ja fa temps la candidatura de l’SPC estem denunciat la falta de transparència dels concursos de promoció interna i públics, per cobrir llocs de comandament o “d’especial responsabilitat” dels nivells H i O.

L’any 2018, un informe  de la Sindicatura de Comptes de Catalunya advertia la CCMA, que la provisió de vacants dels llocs de nivell H també havia de garantir, com en la resta de llocs de treball del conveni de TVC, “els principis d’igualtat, mèrit i capacitat”, així com de transparència i publicitat.

Tot i que la mateixa Sindicatura instava la CCMA a fixar un procediment específic per a la provisió d'aquests llocs que garantís els principis esmentats, el nou protocol elaborat pel Consell de la CCMA n’excloïa els directors i sots directors de programes i seguia restringint molt el control que des de la representació dels treballadors es podia tenir dels concursos nivell H per garantir la transparència del procés.

Fa unes setmanes, des de la CCMA, es va informar que la Direcció d’Organització, Processos i Recursos Humans que dirigeix el Romà Vilanova participaria de manera directa en el procés de selecció.

I aquesta setmana el portal ha publicat la relació d’admesos “pel procés de selecció intern de mobilitat geogràfica per a la corresponsalia conjunta a París” i per primer cop i de manera unilateral  s’ha decidit ocultar el nom del candidats. Creiem que no hi ha cap argument que justifiqui que els processos de selecció de nivell H tinguin el privilegi d’una pretesa confidencialitat que contravé la pràctica habitual cada cop que algú de nosaltres es presenta a un concurs de promoció interna o públic a la CCMA.

El primer perill que presenta la decisió de no fer públics els candidats a ocupar un lloc de treball de nivell H és que aquesta opacitat augmenti la discrecionalitat de la direcció en la presa de decisions. I un altre, que des de la direcció de Recursos Humans es decideixi que cap treballador de la CCMA compleix amb els requisits d’idoneïtat, sense que els representants dels treballadors ho puguem rebatre, i que immediatament el vagin a buscar al sector privat, via concurs públic i passi a ser un treballador fix de la plantilla.

En canvi, des de fa temps estem reclamant, de moment sense èxit, al Departament de Recursos Humans una relació detallada dels treballadors amb el nivell H i O per la sospita que aprofitant les possibilitats de contractació per les jubilacions de molts companys i la “taxa  de reposició” que permet la Generalitat, la plantilla de la CCMA s’està engreixant per dalt. En vam tenir un primer exemple quan a finals de febrer es va fer públic l’organigrama  de la CCMA.

Per tot plegat, des l’SPC ens reafirmen en allò que fa temps que venim reclamant. La selecció a la CCMA s’ha de fer amb uns criteris estrictament professionals i en un procés el màxim de transparent, i denunciem la creixent HOpacitat que està aplicant la direcció de la CCMA.

Cal publicar els noms dels aspirants a la corresponsalia de París.