dimarts, 21 de gener de 2014

No acceptem una proposta que vol dividir a la plantilla

Contra una proposta de taules salarials importada d'un conveni de la sanitat, que retalla les categories baixes, que busca la divisió entre empreses i col.lectius. - que representa una negació de la lliure negociació d'acords amb les lleis laborals que ens regeixen - que ignora tota la feina de valoració de categories que ens ha dut als nivells salarials actuals - que trenca l'equitat salarial interna assolida fa anys evitant l'efecte "tisora" entre els sous dels diferents nivells - que busca tancar la porta a discutir d'estalvis fora del capítol 1 i dels sous exagerats i plusos injustificats Per la lliure negociació sense apriorismes ni imposicions de temes ni de calendari Per una solució al deute d'acord amb el previst als acords del PAC, que eren diferir-ne la liquidació en quatre anys, temps de durada del Contracte Programa i del Conveni Pel manteniment de l'ultractivitat del conveni mentre duri la negociació Pel manteniment de la capacitat productiva de TV3 I contra l'externalització de la gestió de la publicitat, que obre la via a noves externalitzacions, i contra el Contracte Programa que les contempla àmpliament. Per una aportació pressupostària del Govern d'acord amb la missió de servei públic encomanada pel Parlament. Obliguem a Brauli Duart a negociar com cal i sense autoritarismes ni fets consumats.