dilluns, 27 de març de 2017

Postveritats al Parlament

Llorach : "Jaume Peral presenta la seva renúncia al càrrec de director per motius personals. Va presentar-me un escrit signat el proppassat dilluns 13 de març". "És el senyor Peral que presenta formalment la seva renúncia, per escrit i per motius personals, raó per la qual les causes pertanyen a l'ambit de lo privat". Sanchis : "La pluralitat la garanteixen també vostès com a Comissió de control de la Corporació, en aquesta instància parlamentària". "La credibilitat, torne a insistir, la garanteixen vostè en aquesta comissió". "Sàpiguen que aquella casa (TV3) té una quantitat enorme de filtres i de contrapesos que, torno a insistir i connecta amb el principi, garanteix la seva pluralitat". "Garantir la neutralitat i la pluralitat de TV3 ho han de garantir també vostès, i crec que hi ha una sèrie de filtres, instàncies, pesos i contrapesos que la garanteixen". "Hi ha pluralitat perquè insisteixo, hi ha un montón de contrapesos, laborals, professionals, polítics.... perquè això s'intenti que sigui així". "Els professionals que treballen allà els ho desmentiran : busqui vostè professionals de TV3 que denuncïin públicament les manipulacions de la direcció, l'anterior o l'actual, o de la direcció d'Informatius". Cuminal (JxSí) : "Podem fer canvis de lleis, i anar a la del 2007 i a la del 2012, i tornar a la del 2007 i canviar les majories, pot haver-hi molts manifestos, pot haver-hi moltes coses, però allò inconfessable que ni tan sols alguns s'atreveixen a dir... no es podrà fer. És a dir, el que representa el Parlament, que és la realitat sociològica del país, no es podrà canviar, per més manifestos, per més reglaments que ho intentin canviar : aquí hi ha una realitat social, representada en forma d'escons, i aquests escons escullen unes direccions, i evidentment que els comitès tenen dret, i els col.legis de periodistes, etc. etc.... Però el Parlament també té dret a respectar les majories socials que democràticament els ciutadans de Catalunya escullen quan van a votar." Sanchis : "Sobre la plantilla, em fa l'efecte que en alguns àmbits no està massa aprofitada, per errors que hem fet tots, i m'agradaria que el nivell de plantilla ara mateix fóra del tot aprofitada. Si fóra director d'una televisió privada diria: 'i tant que és exagerada aquesta plantilla', i si no només hem de consultar les plantilles actuals d'A-3 i T-5, les dues televisions directes de la competència".

Diguem NO